Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Minä Olen Keskus Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; aiemmin Suomen henkilötietolaki 523/1999)) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme ja sivuston käyttöehdot ovat aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme. 

Tutustu tietosuojaselosteisiin: 

asiakas- ja markkinointirekisteri (katso alla) 

 

Tietosuojaseloste 

päivitetty 16.11.2020 

 

1) Rekisterin nimi ja rekisterin pitäjä 
Asiakas- ja markkinointirekisteri (jäljempänä ”rekisteri”) 
Minä Olen Keskus Oy (jäljempänä ”Minä Olen Keskus”) 
Mekaanikonkatu 19 A, 2. krs 
00880 Helsinki 
Y-tunnus 2447571-3 

 

2) Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot 
Minä Olen Keskus Oy 
Tietosuoja
Mekaanikonkatu 19 A, 2.krs. 
00880 Helsinki 
sähköpostiosoite: messut@minaolen.com 

 

3) Rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja ja tietokantaa käytetään Henkilötietolain (523/99) sallimissa rajoissa ja rekisteröidyn suostumuksella seuraaviin tarkoituksiin: 

 

·         palvelun toteuttaminen 

·         asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 

·         asiakaspalvelun ja palveluntarjoajan toiminnan kehittäminen 

·         analysointi ja tilastointi 

·         asiakasviestintä 

·         palveluiden ja tuotteiden markkinointi 

 

4) Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin henkilöt koostuvat mm. Minä olen Keskuksen toteuttamien tai järjestämien tapahtumien osallistuneista henkilöistä, ja verkkopalveluiden kautta tehdyistä yhteydenotto-, tilaus-, ja ilmoittautumistiedoista. Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjoamamme palvelun kannalta. Voimme kerätä sinulta esimerkiksi seuraavia tietoja: 

 

·         Yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

·         Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten yhteydenotot, tapaamiset jne. 

·         Mahdolliset luvat ja suostumukset 

 

Osallistumis- ja käyttäjätiedot Minä Olen Keskuksen järjestämiin tapahtumiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyen, kuten: 

 

·         osallistujien nimi- ja osoitetiedot 

·         osallistujien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet 

·         osallistujien sukupuoli- ja syntymäaika 

·         osallistujien laskutustiedot (tällöin rekisterissä saattaa olla yritystietojen lisäksi myös henkilöiden osoitetietoja, mikäli henkilö on itse sen laskutusosoitteekseen halunnut) 

·         osallistujien erityistoiveet ja -huomiot 

·         osallistujien tilaamat palvelut (mm. kuten majoitus ja ruokailu) 

 

Rekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Minä Olen Keskuksen verkkosivuilta (lomakkeet ja ilmoittautuminen), asiakkaan tekemällä ilmoituksella (suullinen, kirjallinen sähköinen) tai muun Minä Olen Keskuksen käyttämän järjestelmän avulla. Näiden tietojen keräys tapahtuu käytössämme olevilla verkkoteknologioilla, kävijöiden oman toiminnan seurauksena ja kolmannen osapuolen palveluilla / tietolähteistä. Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti, käyttäjältä itseltään tai muulta edustajalta. Toisen henkilön puolesta tietoja voi ilmoittaa vain hänen suostumuksellaan. 

 

5) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Rekisteriä säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että henkilötiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja. Mikäli palvelujen toimittaminen edellyttää tietojen luovutusta muille osapuolille, tietoja luovutetaan vain henkilörekisterilain sallimissa rajoissa. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poliisille ja vahinkotapauksissa vakuutusyhtiölle. Henkilötietoja ei koskaan myydä kolmansille osapuolille. Yhteistyökumppaneitamme, jotka käsittelevät henkilötietoja ja/tai joilla on palveluntuottajana tekninen pääsy käyttämiimme järjestelmiin ovat mm. Wix.com, Pro Health Oy, DEVS Channel ja Seclan.

                                                                                                                      

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

6) Tietojen säilytysaika 
Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palvelumme toimittamisen kannalta oikeutettua/perusteltua ja/tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista. 

 

7) Muut sovellukset tai sivustot 
Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Minä Olen Keskus ei ylläpidä. Tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Minä Olen Keskus palveluiden käyttöön. Minä Olen Keskus ei vastaa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä tai näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. 

 

8) Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin pääsevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. 
 
Sähköinen aineisto: Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanalla tai muilla teknisillä ja/tai fyysisillä keinoilla. Näihin tietokantoihin on pääsy vain Minä Olen Keskus henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, joille on annettu henkilökohtaiset käyttöoikeudet. Henkilötietokantojen teknisen toteuttamisen johdosta, tiedot voivat sijaita myös ulkopuolisten kumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joihin otetaan yhteys teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat käyttämiemme palveluntuottajien tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt. 

 

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa ja säilytetään edellä mainitun säilytysajan lukituissa huoneissa ja lukituissa kaapeissa, joihin vain asiaa hoitavilla henkilöillä on pääsy. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 

 

9) Rekisteröidyn oikeudet 
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään tai huolettavana olevaansa koskevat henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua, poistamista ja täydentämistä, ellei lainsäädäntö sitä rajoita. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (allekirjoitettuna) rekisterin pitäjälle (kohta 2.). 

 

10) Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle. 

 

Evästeet 

 

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tässä on kuvattuna, millaisia tietoja keräämme sinusta vieraillessasi sivustollamme, jotta voimme kehittää ja kohdentaa palveluitamme. 

Käytämme minaolenmessut.fi sivustollamme evästeitä (cookies). Käyttämällä ja selaamalla minaolenmessut.fi-sivustoa suostut siihen, että sivusto käyttää evästeitä. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä tässä osiossa kuvaamallamme tavalla, voit joko määritellä selaimesi asetukset estämään evästeet tai olla käyttämättä minaolenmessut.fi -sivustoa. 

 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Eväste mahdollistaa Internet-palveluiden käyttämisen ja evästeiden avulla keräämme tietoja verkkopalveluiden käytöstä, liikenteestä ja tapahtumista. Hyödynnämme tietoja esimerkiksi verkkosivuston kehittämisessä sekä kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun, tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän mainonnan tuottamiseen omilla verkkosivuillamme. 

 

Evästeiden avulla kerättyjä henkilötietojasi ei tallenneta. Evästeiden avulla sivustolla esitettävän mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä sivustolla esitettävän mainonnan kohdentamisessa käytettäviä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Selaimesi asetukset voivat estää evästeiden käytön tai selain voi ilmoittaa, että verkkosivu sisältää evästeitä. Muuttamalla selaimesi asetuksia saat evästeet käyttöösi tai pois käytöstä. 

 

Käytämme myös Google Analyticsin ja Facebookin analytiikkapalveluja. Näiden avulla keräämme sinulta esimerkiksi IP-osoitteesi sekä sivustoilla liikkumiseesi liittyvää käyttödataa. Voit halutessasi estää seurannan asettamalla opt out -evästeen. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta. 

 

Minä Olen Keskus käyttää evästeitä tämän sivuston liikenteen analysointiin.